Ehituse peatöövõtt:
kõigi ehitise valmimiseks vajalike tööde ja toimingute korraldamine

Tööd, millele oleme spetsialiseerunud:
kiilvaivundamentide, vesiehitiste ja energiatõhusate hoonete ehitamine,
üldehitus- ja viimistlustööde, restaureerimis- ja remonditööde,
pinnase- ja heakorratööde ning vaiatööde tegemine

Projekteerimis- ja nõustamistööd:
• projekteerimise peatöövõtt
• projektide insener-osad
• tööprojektide koostamine ehituse tarbeks
• uurimistööd mälestistel ja eritingimuste koostamine
• ehituslikud konsultatsioonid
• ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiis

Abitootmine ehitusele vajalikus mahus:
• metallkonstruktsioonide valmistamine
• raudbetoonist kiilvaiade tootmine
• ettevalmistus ja komplekteerimine

Tööd ehitusmasinatega:
• vaiamisseadmed
• buldooser
• ekskavaator
• vibrorull 12,5 t
• kallurid
• treiler kandevõimega kuni 30 t