Pakume energiatõhusaid hooneid:
• koos kordus- või eriprojektiga
• soovitud valmidusastmel ja sobival ajal

Kõrge tehaselise valmiduse aste võimaldab eramu püstitada paari nädalaga peale vundamendi valmimist. Kiilvaivundamendi ehitame kolme päevaga. Passiivmaja ekspluatatsioonikulud küttele on minimaalsed. Ligi nullenergia hoonele vajalik energia toodetakse hoone enda insenervarustusega (päikesepaneelid, tuulegeneraator) ja efektiivsete kütte- ja jahutusseadmetega (maasoojus- või õhk-vesi soojuspump). Võimalik on rakendada „targa maja“ elemente.

Energiatõhusaid hooneid:

Pereelamu TERM 150-3A
Ehitisealune pind 151,7 m²
Netopind 204,4 m² suletud netopind 146 m²
Passiivmaja
TERM150-3A valikud:
• kandvad välisseinad on tehaselistest paneelidest
(U=0,09 W/m²K)
• katuse monteeritavad raamid moodustavad ka pööningukorruse karkassi
• katuslae soojustuseks on 540 mm paksune tselluvill
• avatäidete konstruktsioon tagab soojusläbitavuse teguri U < 0,83
• köök, saun ja tehniline ruum on valmistatud eraldi tehaseliste ruumiliste plokkidena kogu vajaliku tehnikaga s.h. torustike ja juhtmetega
• soojusallikaks on otseaurustusega maasoojuspump, mis tagab minimaalsel elektrikulul vajaliku soojuse toomise ka madalatel välisõhu temperatuuridel
• soojahaarde kontuur paikneb maaalustes 20m sügavustes puuraukudes
• päikesepaneelide võimalik lisamine viib hoone 0-energia klassi
• ventilatsiooniseade tagab kuni 93%-sel soojatagastusel ruumide õhkkütte, jahutuse ja vajaduspõhise õhuvahetuse

Räpina sadama paviljon
Raigla küla, Räpina vald, Põlvamaa
Eh.alune pind 423,1 m²
Liginullenergiahoone
2013
• tehases toodetud kolmekihilised 200 mm paksused seinapaneelid
• tselluvillaga 400 mm soojustatud lagi
• otseaurustusega soojuspump võtab soojuse järvest
• päikesepaneelid
• põranda ja õhkküte, õhujahutus
• vajaduspõhine ventilatsioon