1992. aastal asutatud projekteerimis- ja ehitusfirma.
2004 aastal eraldus AS-ist Kurmik projekteerimisfirma Kurmik Projekt OÜ

Aadress: Räpina mnt. 7, 65606 Võru, Eesti
Tel: 78 23 084; 78 21 511
E-post: kurmik@kurmik.ee

Äriregistri kood 10244542
MTR register: EP EG EJ EH EK EO EL 10244542-0001
Muinsuskaitsemeti tegevusluba: E 42/2002

[Asukohakaart] [Google Maps ]